Siirry pääsisältöön

Typografia

 " Oppiminen on hitaanpaa, kuin nopeampaa "Typografia

Siirry navigaatioonSiirry hakuun

Varhainen esimerkki typografisesta suunnittelusta. Sivu Francesco Colonnan Hypnerotomachia Poliphilista, jonka painoi Aldus Manutius Venetsiassa vuonna 1499.

Typografia (kreik. τύπος ’muoto’ + γραφή ’kirjoitus’)[1] on tekstin ja kirjainten asettelua, jonka tarkoituksena on helpottaa viestin perillemenoa antamalla tekstille oikeanlainen visuaalinen muoto.[2] Typografian tekijää sanotaan typografiksi ja erityisesti kirjainten suunnitteluun erikoistunutta sanotaan kirjainsuunnittelijaksi.

Typografiaan kuuluu muun muassa kirjasintyypin valinnat, kirjainkoko, tekstin väri, rivin pituus ja tasaus, riviväli, orpo- ja leskirivit, sanavälit, merkkivälit, palstavälit, sisennykset, otsikointityyli, anfangit ja tekstin korostukset. Myös typografisen merkistön käyttö (kuten oikeanlaisten numerojen ja murtolukujen, ligatuurien, lainausmerkkien tai viivojen valitseminen) kuuluu typografiaan.[3]

Typografiaan voidaan lukea kuuluvaksi lisäksi kirjasintyyppien suunnittelu, joskin vain harvat typografit suunnittelevat kirjasintyyppejä.[4] Laajasti ymmärrettynä typografiaan katsotaan kuuluvaksi myös painotuotteen paperin valinta.[5]

Ennen ensimmäisenkään sanan kirjoittamista on hyvä pohtia seuraavia asioita:

        - kuka on asiakas

        - mikä on asiakkaan toimiala

        - millainen on julkaisun kohderyhmä

        - mikä on painotuotteen tavoite

        - mitä haluat viestiä fontilla jonka valitset

Kirjasintyyppi

Siirry navigaatioonSiirry hakuun
Sama sana kirjoitettuna eri kirjasinlajeilla. Ylhäältä alas: sans serifegyptiennekalligrafinenfraktuuraantiikva.

Kirjasintyyppi eli fontti (myös kirjaintyyppi tai kirjasinlaji) on yhtenäiseen asuun piirretty merkkiryhmä, joka tavallisesti koostuu kirjaimista, numeroista sekä väli- ja erikoismerkeistä. Kirjasintyyppiin sisältyy erilaisia kirjainleikkauksia, kuten kapiteelitkursiivit ja lihavuudet.[1] Erilaisia kirjasintyyppejä on käytössä tuhansia[2]. Jotkut niistä on suojattu immateriaalioikeuksin, esimerkiksi ArialHelveticaCourier ja Times Roman.

Termistössä esiintyy usein epävarmuutta. Toisinaan kirjasintyypistä käytetään lyhyempää nimitystä kirjasin, mikä kuitenkin tarkkaan ottaen viittaa yksittäiseen kirjakkeeseen, esimerkiksi 'A'. Sana fontti (engl. font) on tullut maallikoille laajalti tutuksi mikrotietokoneiden ja tekstinkäsittelyohjelmien yleistyttyä 1980–90-luvuilla. Eräissä ohjelmissa font-sanan suomennoksena on esiintynyt kirjasinlaji. Ainakin Markus Itkonen on puoltanut kirjasintyypin ja kirjasinlajin asemesta käytettäväksi rinnakkaismuotoa kirjaintyyppi. Englannin kielessä font tarkoittaa kuitenkin joko yksittäistä kirjasinta tai, laajemmassa merkityksessä, kirjasintyypin yksittäistä muunnelmaa, kirjasinleikkausta. Esimerkiksi Helvetica, Helvetica Italic, Helvetica Bold ja Helvetica Bold Italic ovat saman kirjasintyypin (engl. typeface) eri kirjasinleikkauksia (engl. font).Fontti täytyy näkyä kunnolla näytössä ja sen kaikki koot ja merkit on myös hyvä kirjoittaa näkyville.


Arial    

ABCDCFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ

abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö

1234567890

!?-()/&%#€Graafisia ohjeistoja löytyy suurilta asiakkailta, varsinki Helsinki, Pori ja Porvoo ovat määritelleet hyvinkin tarkasti, mitä ja minkälaista ilmettä he haluavat.

Kaiken painotuotteet on hyvä kirkastaa brändiä!

Custom logo design gold black crown logo crown logo design | Etsy

Logojen kanssa on oltava erityisen tarkkana, katso aina asiakkaan oheistus, kuinka logoa saa käyttää ja minkälaiset vaatimukset sillä on.


Värien tuottaminen asiakkaan haluamalla värillä on myös erityisen tärkeää.

Katso asiakkaan väriarvot ja käytä juuri niitä työssä.

CMYK

Siirry navigaatioonSiirry hakuun
CMYK-värikuutio

CMYK on yksi kuvatiedostoissa ja painotuotteissa käytettävistä väritiloista. Lyhenne CMYK tulee englannin sanoista Cyan (syaani), Magenta (magenta), Yellow (keltainen) ja Key (avainväri eli musta). Väriavaruus tarkoittaa niitä värejä, joita käytetään sekä valokuvia että piirustuksia tallennettaessa, esitettäessä, tulostettaessa ja painettaessa.

Kun kuva tallennetaan kuvankäsittelyohjelmassa CMYK-väritilassa, jokaiseen kuvatiedoston pikseliin tallentuu neljän värin voimakkuustiedot - syaanin (kirkas vihertävänsininen), magentan (sinertävä punainen), keltaisen ja mustan värin voimakkuus.

CMYK on subtraktiivinen väriavaruus: esimerkiksi paperipinnalle painetut CMYKin osavärit estävät osaa valosta heijastumasta silmään, ja silmä havaitsee valoon jäljelle jääneen värin. Silmä näkee väripinnan sitä tummempana mitä enemmän väriä on käytetty.

Kuvia tallennetaan CMYK-muodossa yleensä vain tulosteissa ja painotuotteissa käyttämistä varten, koska CMYK-väriavaruus ei sovellu esimerkiksi kuvien näyttämiseen tietokoneen näytöllä. Tietokoneiden näytöt käyttävät yleensä kolmiväristä RGB-värimallia. CMYK on yleisistä väriavaruuksista suppein, eli sillä voidaan muodostaa vähiten erilaisia värejä. Laajin on puolestaan LAB, jota käytetään laajuutensa vuoksi usein välitilana muunnoksissa eri väriavaruuksien välillä.

CMYK-avaruuden perusvärit on valittu kuvien paperille painamiseen soveltuviksi. Tätä väriavaruutta käytetäänkin pääasiassa painotuotteissa, jolloin puhutaan neliväripainosta.

Kukin neljästä osaväristä painetaan paperille erikseen. Värien voimakkuutta säädetään muodostamalla väreistä tiheässä olevia rasteripisteitä, jotka peittävät vain osan painettavasta paperipinnasta. Rasteroinnin avulla neljällä perusvärillä saadaan aikaan periaatteessa miljoonia erilaisia värisävyjä. Käytännössä paperille painettuina ihmissilmälle erottuvien erilaisten sävyjen määrä on enintään joitakin tuhansia.

Yleensä neliväripainossa valokuvat painetaan rasteroituina ja tekstit kompaktilla eli sadan prosentin väripinnalla. Teoriassa musta voidaan muodostaa käyttämällä sata prosenttia syaania, magentaa ja keltaista. Jotta väriaineet toimisivat käytännössä, joudutaan niiden puhtaudesta tinkimään. Kun yksi tai useampi väriaineista ei ole sataprosenttisen puhdas, osa valosta heijastuu imeytymisen sijasta. Tämän takia kolmivärinen musta on yleensä samean ruskea. Musta painetaan kuitenkin erillisellä mustalla osavärillä, jolloin painotulos on parempi.

Tyypillisin neliväripainon laatuongelma on kohdistusvirhe. Tällöin neljä osaväriä eivät painoprosessissa osu täsmälleen samaan kohtaan paperia, ja painotuloksesta tulee suttuinen ja "liikahtaneen" näköinen.


Helsingin kaupungin väriarvot on esim. ilmoitettu näin:


b1c2bd14567831.562861121bfd7.jpg (600×849) | Catalog design layout, Book  design layout, Page layout design


Keskeisimmät käsitteet

Fontti = kirjasin

Antiikva = päätteellinen kirjasin ( sherif)

Groteski = päätteetön kirjasin ( sans-sarif)

Kalligraffinen = käsialaa jäljittelevä kirjasin

Fantasia = kokeileva kirjasintyyppi


Helposti luettava kirjasintyyppi on sellainen, jonka pystyy lukemaan vaikka tekstistä näkyisi vain yläosa.


typografia opas 1 kirjaimen anatomia logosuunnittelu

Typografia keskeiset käsitteet:

    - VERSAALI = suuraakkonen, tasakorkuisia, vievät paljon tilaa.

    - gemena = pienaakkonen, helpompi ja nopeampi lukea, kuin suuraakkosia,koska kirjaimet poikkeavat enemmän toisistaan, kuin suuraakkosissa.

    - kapiteeli = Pienaakkosten kokoiset suuraakkoset, iso alkukirjain.

On tärkeää välttää kirjoittamasta tahallaan väärin sanoja.


Tekstin korostukset

VatikanBibliotecaApostolicaVaticanaPal_lat984Lullus_Raimundus_Franciscus_de_Maironis_Sammelhandschrift_Deutschland15Jh


Fontti

Anfangi = iso, useamman rivin korkuinen alkukirjain aloituskappaleessa. 

Lisää tekstin visuaalista kiinnosttavuutta, tekee lukemisen houkuttelevaksi.


kursiivi = kursiivissa kirjainten muoto on erilainen, kuin pystyssä kirjanlajissa. Näin 

syntyy riittävä muotokontrasti.


Lihavointi = lihavointi on kursiivia näkyvämpi tehostustapa. Toimii tieto- ja oppikirjoissa sekä 

aikakausilehdissä ja esiteissä.


Riviväli

Rivivälin avulla säädetään sitä kuinka tiiviiltä tai väljältä teksti näyttää.

Väljennetty teksti houkuttelee lukijaa paremmin, kuin tiivis. 

Luettavuuteen vaikuttaa myös fontin luonne, fontin pistekoko, rivivälitys sekä kirjainvälitys.


Rivi ja rivin pituus


tämän rivin merkkimäärä on 37 merkkiä.

tässä rivissä on enemmän merkkejä. Niitä on peräti 64 kappaletta.


Ihanteellinen rivin pituus on 55-60 merkkiä.

Rivin minimipituus on 35-40 merkkiä.

Rivin maksimipituus on 90 merkkiä.


Palsta


Oikean reunan liehu

Venäjä herätti elokuun alussa kohua rekisteröimällä maailman ensimmäisen koronarokotteen. Tämä tehtiin ilman, että rokotteen toimivuudesta olisi julkaistu yhtään tutkimusta tai rokotteelle olisi tehty laajempia kolmannen vaiheen testejä.

Perjantaina Venäjän koronarokotteesta saatiin lupaavia uutisia, sillä lääketieteellisessä The Lancet -julkaisussa ilmestyneen artikkelin mukaan alustavat tutkimustulokset tukevat rokotetta. Alustavissa tutkimuksissa rokotetta oli testattu 76 ihmisellä.

Nyt julkisuuteen on tullut lisää soraääniä. Ainakin 24 tutkijaa on allekirjoittanut avoimen kirjeen, jossa Lancetissa julkaistua tutkimusta kritisoidaan.

Tutkijoiden mukaan näyttää siltä, että datassa on useaan kertaan tasan samoja arvoja, vaikka kyse on eri testiryhmiin kuuluvista potilaista. Kirjeen laatineen Temple University -yliopiston biologian professori Enrico Buccin mukaan arvot eivät voi pitää paikkansa.

– On erittäin epätodennäköistä nähdä näin monta kaksoiskappaletta. Se on sama kuin heittäisi noppaa ja saisi samat peräkkäiset numerot useaan kertaan.

Italialaisen Modenan yliopiston patologian ja immunologian professori Andrea Cossarizza on samoilla linjoilla.

– Näyttää kuin dataa olisi photoshopattu.


Vasemman reunan liehu


Venäjä herätti elokuun alussa kohua rekisteröimällä maailman ensimmäisen koronarokotteen. Tämä tehtiin ilman, että rokotteen toimivuudesta olisi julkaistu yhtään tutkimusta tai rokotteelle olisi tehty laajempia kolmannen vaiheen testejä.

Perjantaina Venäjän koronarokotteesta saatiin lupaavia uutisia, sillä lääketieteellisessä The Lancet -julkaisussa ilmestyneen artikkelin mukaan alustavat tutkimustulokset tukevat rokotetta. Alustavissa tutkimuksissa rokotetta oli testattu 76 ihmisellä.

Nyt julkisuuteen on tullut lisää soraääniä. Ainakin 24 tutkijaa on allekirjoittanut avoimen kirjeen, jossa Lancetissa julkaistua tutkimusta kritisoidaan.

Tutkijoiden mukaan näyttää siltä, että datassa on useaan kertaan tasan samoja arvoja, vaikka kyse on eri testiryhmiin kuuluvista potilaista. Kirjeen laatineen Temple University -yliopiston biologian professori Enrico Buccin mukaan arvot eivät voi pitää paikkansa.

– On erittäin epätodennäköistä nähdä näin monta kaksoiskappaletta. Se on sama kuin heittäisi noppaa ja saisi samat peräkkäiset numerot useaan kertaan.

Italialaisen Modenan yliopiston patologian ja immunologian professori Andrea Cossarizza on samoilla linjoilla.

Näyttää kuin dataa olisi photoshopattu.

Keskitetty palsta

Venäjä herätti elokuun alussa kohua rekisteröimällä maailman ensimmäisen koronarokotteen. Tämä tehtiin ilman, että rokotteen toimivuudesta olisi julkaistu yhtään tutkimusta tai rokotteelle olisi tehty laajempia kolmannen vaiheen testejä.

Perjantaina Venäjän koronarokotteesta saatiin lupaavia uutisia, sillä lääketieteellisessä The Lancet -julkaisussa ilmestyneen artikkelin mukaan alustavat tutkimustulokset tukevat rokotetta. Alustavissa tutkimuksissa rokotetta oli testattu 76 ihmisellä.

Nyt julkisuuteen on tullut lisää soraääniä. Ainakin 24 tutkijaa on allekirjoittanut avoimen kirjeen, jossa Lancetissa julkaistua tutkimusta kritisoidaan.

Tutkijoiden mukaan näyttää siltä, että datassa on useaan kertaan tasan samoja arvoja, vaikka kyse on eri testiryhmiin kuuluvista potilaista. Kirjeen laatineen Temple University -yliopiston biologian professori Enrico Buccin mukaan arvot eivät voi pitää paikkansa.

– On erittäin epätodennäköistä nähdä näin monta kaksoiskappaletta. Se on sama kuin heittäisi noppaa ja saisi samat peräkkäiset numerot useaan kertaan.

Italialaisen Modenan yliopiston patologian ja immunologian professori Andrea Cossarizza on samoilla linjoilla.

– Näyttää kuin dataa olisi photoshopattu.

Tasapalsta

Venäjä herätti elokuun alussa kohua rekisteröimällä maailman ensimmäisen koronarokotteen. Tämä tehtiin ilman, että rokotteen toimivuudesta olisi julkaistu yhtään tutkimusta tai rokotteelle olisi tehty laajempia kolmannen vaiheen testejä.

Perjantaina Venäjän koronarokotteesta saatiin lupaavia uutisia, sillä lääketieteellisessä The Lancet -julkaisussa ilmestyneen artikkelin mukaan alustavat tutkimustulokset tukevat rokotetta. Alustavissa tutkimuksissa rokotetta oli testattu 76 ihmisellä.

Nyt julkisuuteen on tullut lisää soraääniä. Ainakin 24 tutkijaa on allekirjoittanut avoimen kirjeen, jossa Lancetissa julkaistua tutkimusta kritisoidaan.

Tutkijoiden mukaan näyttää siltä, että datassa on useaan kertaan tasan samoja arvoja, vaikka kyse on eri testiryhmiin kuuluvista potilaista. Kirjeen laatineen Temple University -yliopiston biologian professori Enrico Buccin mukaan arvot eivät voi pitää paikkansa.

– On erittäin epätodennäköistä nähdä näin monta kaksoiskappaletta. Se on sama kuin heittäisi noppaa ja saisi samat peräkkäiset numerot useaan kertaan.

Italialaisen Modenan yliopiston patologian ja immunologian professori Andrea Cossarizza on samoilla linjoilla.

– Näyttää kuin dataa olisi photoshopattu.


Otsikko ja otsikkohierarkia

    - mieluiten pienaakkosin, suuraakkoset " tilaa vieviä ja rumia"

    - rivitys > vaikuttaa ajatussisältö ja ulkonäkö

    - rivittäminen tasapainoiseksi ( 3-rivi- keskimmäinen pisin)

    -pikkusanat uuden rivin alkuun

    - vältä tavutusta

    - riviväli hieman pienempi, kuin leipätekstissä

        > 10 % suurempi, kuin pistekoko.

  

Otsikkohierarkia

    -laadi kokonaisuus, hillityt muutokset

    - max. kolme väliotsikkotasoa

    - sijoitus: tasaus vasemmalle tai keskitetty

    - tyhjä tila ylä-ja alapuolelle > ei rivinvaihdolla

    - tila ei tasamittainen, väliotsikko lähenpänä alkavaa kappaletta 2:1

    - ei saa tavuttaa

     - 1-2 riviä pitkä

Typografinen kontrasti

Cristian Vargas Salvaje (With images) | Itse

 Kokokontrasti

Muotokontrasti

Vahvuuskontrasti


Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

 Asiakas hankinta graafisen alan näyttö Taustaa Yhteistyökumppanini Eventheaven on pyytänyt minua tekemään joulusomistuksia ostoskeskuksiin ensi jouluna. Hannan tiimi järjestää ostoskeskuksissa joulun aikaan erilaisia tapahtumia ja myös niiden vuoksi tarvitaan erilaisia somisteita. Hanna Jankkari Eventhevenilta lähestyi minua tällä visualistin työtä olevalla asialla jo vuosi sitten ja tälle joululle olemme yhteistyössä tekemässä joulusta kauniinpaa. Joulusomistusten lisäksi työn alla on Joulutapahtuman somistaminen, Eventheaven tekee joulupukin saapumisen ostoskeskuksiin tänä vuonna uudella tavalla, vaikka lapset eivät pääsekkään joulupukin syliin istumaan, pääsevät silti antamaan joululahjatoiveensa ja terveiset pukille. Ilman joulupukkia ostosten lomassa nähtynä, ei joulua ehkä tulekkaan. Jouluisten somistamisien lisäksi meillä on ensi kesälle yhteinen projekti jo olemassa.  Hollantilainen 100 hlön seurue bändinsä kanssa saapuu suomeen viettämään beach partyja ja he ovat tilanneet mi

GRAAFISEN SUUNNITTELUN PERUSTEET

  G raaffinen suunnittelu                                                            11.08.2020 Rasteri vs vektori Rasteria ja vektoria tarvitaan yhtälailla grafisessa suunnittelussa, kun tuotetaan erilaista materiaalia. Rasterikuva erona vektorikuvaan on että se koostuu pikseleistä ja sitä ei pysty suurentamaan mielinmäärin.                                                                                                                                                                 Pikseleiden määrä vaikuttaa kuvan suurentamiseen, vähän pikseleitä=sumea suurennos. Vektorikuvaa pystytään suurentamaan laadukkaasti. Resoluutio / pixeli / inch 72 pixel / inch on resolutionsa puolesta sopiva nettiin. 300 pixel / inch sopii taas paremmin painotuotteisiin.  Painovalmis tiedosto Painotalossa tuotetaan erilaisia painotuotteita: pakkauksia, teippauksia, esitteitä, julisteita jne. Painotuotteiden lähettämisessä tuotantoon täytyy ottaa huomioon seuraavia asioita:     - Kuvien kanssa on otettava